שכבה י"א - שנת הלימודים תש"פ - 2019/2020

למידה משמעותית מהבית קצת אחרת בזמן הקורונה

מערכת שעות - שכבה י"א, שבוע 4+5, 19-30/4/20

מערכת שעות - י"א מב"ר/אתגר, שבוע 4+5, 19-30/4/20