משולחן המנהל - אתגרי הקורונה

יום ראשון ד' תמוז תש"פ, 7 יולי 2020

הורים יקרים,

בעוד כחודש נפתח את שנת הלימודים תשפ"א. אופן הלמידה בשנה זו עדיין לא סגור וכמו שהתרגלנו מאז בוא הקורונה, גם כשזה סגור זה לא ממש סגור.

יחד עם זאת, יש הרבה דברים שאנחנו יודעים היום טוב יותר. אנחנו מוכנים יותר ומנוסים יותר באפשרויות השונות של למידה מרחוק ולמידה משולבת בית-בי"ס. מתוך השאלונים שמלאתם ומתוך שיחות עם התלמידים, למדנו שיש שונות רבה בין התלמידים ביכולת שלהם ללמוד מרחוק. למדנו שרובם זקוקים להסברים קצרים ואפשרות לתרגל בקבוצות קטנות. למדנו שחשוב לרכז את כלל המשימות באתר בית הספר. למדנו שהתלמידים הפיקו תועלת רבה מבחירה והעשרה ועוד.

לפני שאפרט קצת יותר על אופני הלמידה השונים, חשוב לי לשתף אתכם במספר שינויים ארגוניים. מהלך הפיצול לשלושה בתי הספר (אסיף,קציר ועומר) הסתיים לאחר חמש שנים. המגמות נשארו משותפות כך שכל תלמיד/ה שמגיעים לכיתה י' ממשיכים להינות ממגוון גדול של אפשרויות בחירה. גם הטיולים וחלק מהפעילות החברתית נעשים במשותף. עם סיום המהלך בבית הספר שלנו (אסיף) ילמדו בשנה הבאה כ950 תלמידים.

סיום הפיצול איפשר לנו להתכנס לשלושה מבנים קרובים בתוך הקמפוס. מבנה תל חי ישמש את שכבות ז' ח', מבנה לבנדר ישמש את שכבות ט' י', מבנה אביב את שכבות יא' יב' ובמרכז יושבת מנהלת בית הספר, חדר המורים והמזכירות. יחד איתנו במבנים ממשיכים ללמוד גם תלמידי בית ספר עומר לחינוך מיוחד. הם שותפים איתנו להווי החברתי והלימודי ואנו שמחים על ההזדמנות שטומן החיבור הזה.

הנהלת בית הספר מתרחבת ולימור פסקל שהיתה רכזת שכבה יב' מונתה לסגנית של רותי גבעתי מנהלת חטיבת הנעורים (שכבות ז'-ט'). רונן ניר שהיה הרכז החברתי של החטיבה הבוגרת מונה לסגן שלי וינהל את החטיבה הבוגרת (שכבות י'-יב'). אני מאחל לשניהם הצלחה רבה בתפקידם החדש.

השינויים הארגוניים מאפשרים לנו ומחייבים אותנו לעדכן ולחדד את הסיפור הייחודי של בית ספר אסיף. את השאלה החשובה מכולן: "לשם מה?" מה חשוב לנו בחינוך? מה המטרות שלנו ואיך נשיג אותן?

מתוך שלל המטרות שבית הספר מקדם אני מבקש לשים במרכז את חיזוק היכולת של התלמידים.ות להוביל את עצמם.ן, להשתמש במגוון היכולות שלהם.ן, לסמן מטרות ולהגשים אותם.ן. מטרות אישיות, חברתיות ולימודיות.

התפקיד שלנו המבוגרים הוא לסמן את גבולות הגזרה, לבקר את התהליך וללוות אותו. לא "הכל הולך" ולא "הכל מותר". יש לנו ערכים שאנחנו מאמינים בהם ויש לנו הישגים נדרשים אבל אנחנו מאמינים בכוחות של התלמידים להוביל את עצמם ולהיות אקטיביים בתוך גבולות הגזרה שהצבנו להם. כל תלמיד.ה על פי צרכיו ויכולותיו.

ברוח הדברים תלמידים בכלל בית הספר יתנסו בשנה הבאה בארגון של פעילויות חברתיות ולימודיות באופן עצמאי על פי מינון שיקבע על ידי הצוות של כל שכבה.

בשכבה י' פתחנו כיתה ייחודית שבה התלמידים ילמדו יום בשבוע מחוץ לבית הספר בעזרת מנטורים מהקהילה על פי תחומי העניין שלהם. קראנו לה "כיתת משגב".

 

 ובחזרה לקורונה.

אנחנו נערכים לשלושה תרחישים:

למידה רגילה (לא סביר, לפחות לתחילת השנה), למידה מלאה מרחוק ולמידה משולבת בבית ובבי"ס בחצאי כיתות. נראה שזה התרחיש הריאלי יותר לפתיחת השנה. בתרחיש כזה, התלמידים ילמדו חלק מהימים בבית הספר וחלק בבית. בבית הלמידה תהיה אסינכרונית ותכלול משימות שכל תלמיד יוכל לבצע בשעה שנוחה לו. לקראת פתיחת השנה נשלח מערכות מפורטות.

בכל תרחיש ומתווה נמשיך לשים בראש סדר העדיפויות שלנו את הקשר האישי עם התלמידים ואת רווחתם הרגשית והחברתית.

נשתדל לתת מענה מיטבי לתלמידים שהלמידה מרחוק קשה להם במיוחד.

בנוסף, נדאג למענה מיוחד לפתיחת השנה של כיתות ז' וי' שמתחילות בהרכב חדש.

לסיכום, יש דברים שהקורונה לא שינתה. חינוך מתחיל בהכרות, אכפתיות ובניית קשר משמעותי בין מבוגר לילד. חינוך מבוסס על שילוב עדין של אהבה וגבולות. חינוך טוב מחייב קשר ואמון ביניכם ההורים לבינינו צוות בית הספר.

אני מאחל לכולנו שנה פורייה ומוצלחת של עשייה ושיתוף פעולה.

דודי פרידמן, מנהל בית ספר אסיף

כניסה למערכת