בדרך לבית ספר ירוק - תכנים לימודיים במדעים 

כחלק מהתהליך להפוך לבית ספר ירוק שולבו מספר תכנים לימודיים כחלק מלימודי המדעים:

  • בשכבת ז׳ כחלק מלימודי הרכב הגזים באוויר אנו שמים דגש על נושא אפקט החממה

  • בשכבת ח׳ אנו עוסקים באקולוגיה, מקיימים פרויקט חקר בחממה. השנה נוספה לנו חממה נוספת – הידרופונית. שני מורים מהצוות הצטרפו להשתלמות ״נוער שותה מדע ומים״ במטרה להרחיב את ידיעת הצוות והעיסוק באיכות המים.

  • שכבת ט׳ – כחלק מלימודי הכימיה (98% מתלמידי השכבה) אנו עוסקים ביסוד הפחמן ותרכובות הפחמן. אני עוסקים גם בנושא הפלסטיק, הבעייתיות שחומר זה יוצר ומעלים רעיונות ויוזמות שונות הקיימות בעולם למציאת תחליפים לפלסטיק. כחלק מהתהליך התלמידים יוצרים ביו – פלסטיק, על בסיס עמילן, ומתקיים סיור לבתי הזיקוק ולפארק הקישון: כיתות ט7 וט8 במחצית ראשונה (25.11.19), כיתות ט 3-5 ייבקרו בבתי הזיקוק במחצית השניה.