לימודי סביבה בהגברת גאוגרפיה - תש"ף

קבוצת ההגברה בגאוגרפיה של כיתה יא' לומדת השנה על משבר האקלים. פרק זה הוא פרק בחירה בלימודי הגאוגרפיה והוא מקנה לתלמידים זכאות לשתי יחידות לימוד מתוך החמש. 
התלמידים החלו את השנה בלימוד העובדות. הם למדו מהי ההתחממות העולמית, מהן הדעות השונות והמנוגדות שקיימות לגביה, מהם הגורמים להתחממות, מהם הנזקים שלהם היא גורמת, ומהו הצפי לעתיד בכל הקשור להתחממות העולם. 
כדי שלא ישקעו בייאוש, למדו התלמידים גם על הפעילות שהולכת ומתגברת כיום בעולם כדי לטפל במפגעי האקלים ולהקטין את נזקי המשבר, על בני נוער שיוצאים לרחובות, על קהילות שמייצרות חשמל נקי, ועל מדינות שהחליטו לשנות את המדיניות. לאורך כל שלב הלימוד מקיימים התלמידים שיחות רפלקציה, ותהליכי רפלקציה כתובים שמטרתם להבין מה עושה להם הלימוד מבחינה רגשית, ולאפשר למורה לעזור אם יש צורך. 
עם תום הלימוד תעמוד לפני התלמידים בחירה בין שתי אפשרויות. חלק יבחרו לבצע מטלות חקר, שקשורות למשבר האקלים, ולהציג את תוצאות החקר לכיתה. חלק יבחרו לעסוק בפעילות אקטיביסטית שמטרתה לפעול בנושא משבר האקלים, ולהניע אחרים לפעולה. הם יתעדו את פעילותם ויקבלו את ההערכה לאחר שיעשו זאת. (זוהר קפלן)