שכבה ח',שנת הלימודים תשפ"א - 20/21

למידה משמעותית מהבית קצת אחרת בזמן הקורונה

מערכות שעות כיתתיות