שכבה ח',שנת הלימודים תשפ"א - 20/21

כיתות-אם

הקבצות אנגלית - English groups

א'1 מרים

א'1 רבקה

א'1 אסנת

א'2 אסי

ב' נדיה

ב' איילת

ענבר

הקבצות מתמטיקה

ליבנת

חני

אהובה

אלכס

ליאת

שרונה

תירצה