שכבה ז' תשפ"ג - 2022-2023

רכז השכבה - מיקי בן-ארי

אתרי הכיתות