שכבה ז' - שנת הלימודים תש"פ - 2019/2020

למידה בזמן הקורונה

מסמכים לריכוז משימות הבית

מערכת שעות - שבוע 7, 10-14/5/20

קבצים מנחים לביצוע עבודת השורשים:

הנחיות לעבודת שורשים תש"פ

דף בדיקה – עבודת שורשים

מתמטיקה

משימת הגשה – פריסת תיבה.

תאריך ההגשה: 15.3.20

עבודה להגשה בנושא פריסת תיבה – כיתה ז' , תאריך ההגשה 15.03