שכבה י"ב - שנת הלימודים תש"פ - 2019/2020

למידה בזמן הקורונה

מערכת שעות - שבוע 4+5, 19-30/4/20

משימת סיכום – ספרות תש"ף – סיפורים קצרים: קישור למשימה יב – משימת סיכום – סיפורים קצרים – תשף (4)