שכבה י"ב - שנת תשפ"ד - 23-24

רכזת השכבה - ליאת בן נעים

אתרי הכיתות

שבת

יום שישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שני

יום ראשון

ט"ז                        2

ט"ו אלול               1

כ"ג                       9

כ"ב                     8

כ"א                      7

יום התנדבות כיתתי י"ב 5 החל משיעור 3.

כ'                          6

י"ט                       5

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד

י"ח                        4

י"ז                          3

א'                        16

א' ראש השנה

כ"ט                    15

ערב ראש השנה

כ"ח                     14

כ"ז                     13

הדרכה לשאלון העדפות צה"ל

שיעור 1+2 : י"ב 7+8+9

שיעורים 4+5 : י"ב 4+5+6

כ"ו                     12

טקס פתיחת שנה בהובלת התלמידים

כ"ה                11

מבדקון במתמטיקה על עבודת קיץ 5 יח"ל

כ"ד                     10

ח'                        23

ז'                       22

ו'                         21

יום שיא - סיור בצפת - ברוח הסליחות

(יום הפוך)

ה'                        20

ד'                        19

אסיפת הורים

ג'                         18

ב'                        17

ב' ראש השנה

ט"ו                      30

סוכות

י"ד                      29

ערב סוכות

י"ג                     28

גשר

י"ב                     27

גשר

י"א                     26

גשר

י'                       25

יום כיפור

ט'                       24

ערב יום כיפור


                                                                                                                    אוקטובר 2023

שבת

יום שישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שני

יום ראשון

כ"ב                       7

שמחת תורה

שמיני עצרת

כ"א                      6

הושענה רבה

כ'                        5

חול המועד סוכות

י"ט                        4

חול המועד סוכות

י"ח                       3

חול המועד סוכות

י"ז                         2

חול המועד סוכות

ט"ז                        1

חול המועד סוכות

כ"ט                     14

כ"ח                     13

כ"ז                     12

(משיעור 6) יום חשיפה לשנת שירות/מכינות + יריד בסוף היום * ישיבת הכנה לפני

כ"ו                       11

הכנה לסמינר ירושלים קבוצת תלמידים

כ"ה                    10

סיכום מסע לפולין יום ארוך

כ"ד                       9

   כ"ג                     8

ו'                         21

ה'                      20

ד'                         19

ג'                        18

מבחן באזרחות

ב'                        17

א'                        16

יום שיא - יום בעקבות לוחמים

ל'                       15

מבחן באנגלית

י"ג                       28

י"ב                      27

י"א                     26

יום הזיכרון לרבין

י'                        25

ט'                        24

ח'                        23

מבחן במתמטיקה

ז'                         22

ט"ז                     31

יום חופש בחירות לרשויות המקומיות

ט"ו                      30

סיור בבני ציון- מגמת רפואה

י"ד                       29

מבחן מקבץ א

נובמבר 2023

שבת

יום שישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שני

יום ראשון

כ'                         4

י"ט                       3

י"ח                       2

מבחן מקבץ ב'

י"ז                         1

כ"ז                     11

כ"ו                     10

כ"ה                       9

כ"ד                       8

סמינר ירושלים

כ"ג                       7

סמינר ירושלים

כ"ב                       6    

סמינר ירושלים             

כ"א                       5

סמינר ירושלים

ה'                        18

ד'                      17

ג'                         16

ב'                        15

סדנאות מיניות (שעתיים לכיתה)

א'                        14

סדנאות רגע לפני גיוס יום שלם

כ"ט                     13

חג הסיגד

שבוע סדנאות מיניות

כ"ח                   12

שיעורי חינוך סיכום סמינר ירושלים שיעורים 4+5 ?

י"ב                     25

י"א                    24

י'                         23

ט'                        22

מבחן בספרות אנטיגונה(ללא אתגר מבר)

סדנאות מיניות(שעתיים לכיתה)

ח'                       21

ז'                         20

ו'                         19


מבדק באנגלית

י"ז                       30

יום ההוקרה לפצועי צה"ל

ונפגעי פעולות האיבה

ט"ז                    29

ט"ו                      28

י"ד                      27

י"ג                       26

דצמבר 2023

שבת

יום שישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שני

יום ראשון

י"ט                        2

י"ח                       1

כ"ו                        9

נר שני של חנוכה

כ"ה                     8

נר ראשון של חנוכה

כ"ד                       7

כ"ג                       6

כ"ב                       5

כ"א                       4                

כ'                         3

טיול שנתי - הרי אילת

ד'                        16

ג'                      15

ב'                       14

נר שביעי של חנוכה

א'                        13

ראש חודש טבת

נר שישי של חנוכה

כ"ט                     12

נר חמישי של חנוכה

כ"ח                     11

נר רביעי של חנוכה

כ"ז                   10

נר שלישי של חנוכה

י"א                     23

י'                       22

ט'                        21

ח'                        20

מבחן במתמטיקה 4+5 יח"ל

ז '                       19

ו'                         18

ה'                        17

מבחן מקבץ א


י"ח                      30

י"ז                       29

ט"ז                      28

מבחן מקבץ ב

ט"ו                   27

י"ד                      26

י"ג                      25

מתכונת במתמטיקה 3 יח"ל מועד א'

י"ב                     24

י"ט                     31

מבחן באנגלית

ינואר 2024

שבת

יום שישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שני

יום ראשון

כ"ה                       6

כ"ד                       5

כ"ג                        4

כ"ב                       3 מבדק בספרות ביקור הגברת הזקנה

כ"א                       2

כ'                         1

          מתכונת במתמטיקה  3 יח"ל מועד ב'

       

ג'                        13

ב'                      12

א'                       11

בגרות במתטיקה

כ"ט                    10

בגרות במתמטיקה

יום מרוכז במתמטיקה 4-5 יח"ל

כ"ח                      9

כ"ז                        8

כ"ו                        7

י'                        20

ט'                       19

ח'                        18

ז'                        17

מבחן באזרחות

ו'                         16

ה'                        15

ד'                        14


י"ז                      27

ט"ז                      26

ט"ו                      25

 יום שיא ט"ו בשבט

יום סיום מחצית

י"ד                     24

 פאנל חיילים שיעורים 4+5

י"ג                      23

מבחן מקבץ א'

י"ב                     22

י"א                      21

כ"א                     31

בגרות פנימית בספרות

כ'                        30

י"ט                      29

   מבחן במתמטיקה

י"ח                     28

יום פתיחת מחצית

סריקת יתרת השנה כולל קבוצות עבודה : ספר מחזור, מופע…

פברואר 2024

שבת

יום שישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שני

יום ראשון

כ"ד                      3

כ"ג                       2

כ"ב                        1

מבחן מקבץ ב'

א'                        10

הפנינג איסוף כספים

ל'                          9

יום המשפחה

כ"ט                      8

כ"ח                      7

קורסים בספרות מפגש 1 (על השיעור)

כ"ז                        6

כ"ו                        5

כ"ה                       4

יום שיא - כלכלי

ח'                        17

ז'                       16

ו'                        15

ה'                        14

קורסים בספרות מפגש 2 (על השיעור)

ג'                       13

ג'                       12

ב'                        11

מתכונת שכבתית בעל פה באנגלית (יפורסם לו"ז)

ט"ו                      24

י"ד                      23

י"ג                       22

י"ב                      21

מבחן באזרחות

י"א                      20

י'                         19

ט'                        18

מבחן ספרות מסכם באנגלית LOG

כ'                        27

תחרות אזורית רובוטיקה district 3

י"ט                     26

תחרות אזורית רובוטיקה district 3

י"ח                      25

מבחן מקבץ א'

מרץ 2024

שבת

יום שישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שני

יום ראשון

כ"ב                      2

כ"א                       1

כ'                        29

מבחן מקבץ ב'

י"ט                     28

קורסים בספרות מפגש 3 (על השיעור)

י"ח                      27

י"ז                      26          

ט"ז                      25

כ"ט                       9

כ"ח                       8

כ"ז                        7

בגרות בעל פה באנגלית

כ"ו                      6

קורסים בספרות מפגש 4 (על השיעור)

מבחן במתמטיקה

כ"ה                       5

כ"ד                        4

בגרות בעל פה באנגלית

   כ"ג                     3

 יום שיא - חצאית כאן קודקוד

ו'                        16

ה'                        15

ד'                        14

ג'                         13

יום לימוד בתנ"ך שעות 1-5 ( צפייה בסרט באשכול + עבודה בעקבות הצפייה)

ב'                       12

תחרות אזורית רובוטיקה district 3

א'                       11

תחרות אזורית רובוטיקה district 3

ל'                      10

איסוף למשלוחי מנות (פנימיית נווה אייל)

י"ג                       23

י"ב                      22

י"א                      21

חגיגות פורים

י'                         20

תחרות ארצית רובוטיקה

סרט + עבודה בתנ"ך שיעורים 1-5 (כיתות רגילות)

ט'                       19

תחרות ארצית רובוטיקה

ח'                        18

ז'                         17


פגישה עם עופר מנדלוביץ שיעורים 1+2

כ'                        30            

י"ט                      29

מרוץ לזכרו של עוז מנדלוביץ

י"ח                      28

מבחן הדמיה בביולוגיה (חיצוני)

י"ז                       27

מתכונת באנגלית

ט"ז                      26

ט"ו                      25

שושן פורים

י"ד                       24

פורים

כ"א                     31

שבוע הפקות: מוזיקה,עיצוב,  אומנות,תאטרון,  קולנוע

אפריל 2024

שבת

יום שישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שני

יום ראשון

כ"ז                       6

כ"ו                       5

כ"ה                     4

כ"ד                       3

כ"ג                       2

כ"ב                       1          

ה'                        13

ד'                        12

ג'                        11

יום שיא כלכלי (כולל הורים מרצים)

מתכונת באנגלית מועד ב' (יום ארוך)

ב'                        10

מתכונת במתמטיקה

א'                         9

כ"ט                       8

מתכונת באנגלית

כ"ח                       7

צפייה בבגרות בתאטרון

י"ב                      20

י"א                      19

י'                         18

ט'                        17

ח'                       16

ז'                        15

ו'                         14

י"ט                      27            

י"ח                     26

חול המועד פסח

י"ז                      25

חול המועד פסח

ט"ז                      24

חול המועד פסח

ט"ו                      23

פסח

י"ד                      22

ערב פסח

י"ג                       21

כ"ב                     30

איסרו חג

כ"א                     29

שביעי של פסח

כ'                        28

חול המועד פסח

מאי 2024

שבת

יום שישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שני

יום ראשון

כ"ו                       4

כ"ה                       3

הפנינג י"ב (איסוף כספים)

כ"ד                       2

כ"ג                       1

מתכונת במתמטיקה

ג'                        11

ב'                        10

א'                          9

ל'                          8

כ"ט                      7

אנסין בתנ"ך+ בגרות פנימית יב 4+5

כ"ח                       6

יום השואה

כ"ז                         5

י'                        18

ט'                       17

ח'                       16

בגרות באנגלית

ז '                        15

בגרות באנגלית

ו'                         14

יום העצמאות

ה'                        13

יום הזכרון לחללי צה"ל

ד'                         12

י"ז                     25            

ט"ז                     24

ט"ו                      23

י"ד                      22

י"ג                      21

בגרות במתמטיקה

י"ב                      20

בגרות במתמטיקה

י"א                      19

כ"ג                      1

כ"ב                     31

כ"א                     30

כ'                      29

י"ט                      28       

י"ח                      27

ל"ג   בעומר

כ"ג                      26

יוני 2024

שבת

יום שישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שני

יום ראשון

כ"ד                       1

ב'                        8

א'                        7

כ"ט                      6

כ"ח                       5

כ"ז                     4

כ"ו                       3

כ"ה                      2

ט'                        15

ח'                       14

ז'                         13

איסרו חג

ו'                        12

שבועות

ה'                        11

ערב  שבועות

ד'                        10

ג'                           9

ט"ז                     22            

ט"ו                      21

י"ד                      20

סיום שנת הלימודים

י"ג                     19

י"ב                     18

י"א                      17

י'                         16

כ"ג                      29

כ"ב                     28

כ"א                     27

כ'                       26

י"ט                      25

י"ח                      24        

י"ז                      23

כ"ד                      30

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

כניסה למערכת