בפעילויות שכולן חוויה והנאה נחשפו תלמידי כיתות ט' לתכנית מצוינות בהנדסה ביו-רפואית. התלמידים עברו פעילויות קבוצתיות, אותן העבירו שלושה תלמידי כיתות י' המשתתפים בתכנית.