בעלי תפקידים ודרכי התקשרות - אסיף משגב תשפ"א

פקס ביה"ס :04-9800079 

תפקידשם דרכי התקשרות
מנהל בית הספרדודי פרידמן 072-2602110
asif@misgav.org.il 
מזכירת מנהל בית הספר נגה זיו072-2602110
asif@misgav.org.il
רכזת כח אדם ומורים חדשיםעדי אביבadicamon@gmail.com
רכזת קמפוסית מגמות והגברותלילך סלעlilachse@gmail.com
רכזת  שילוב והכלהרויטל דרחיrevitaldarhi@gmail.com
רכזת פדגוגיתרוית בוילסקיravitbavilski@gmail.com
רכזת השתלמויותענבל קהןinbali.lk@gmail.com
רכזת כיתות תמיכה ואתגראירנה יעקובובסקיirenay3@gmail.com
רכזת התאמות מאיה ענברin.maya@gmail.com

חטיבה בוגרת

תפקידשם דרכי התקשרות
רונן נירמנהל החטיבה הבוגרתronenn@misgav.org.il
נגה זיומזכירת חטיבה בוגרתasif@misgav.org.il
072-2602110
לילך סלערכזת שכבת י"בlilachse@gmail.com
מיטל לוייועצת שכבת י"בmeitalnahum@gmail.com
אורית סבורכזת שכבת י"אoritsabo@walla.com
מריאנה קרןיועצת שכבת י"אmarianakeren.12@gmail.com
תמי רוןרכזת שכבת יtamironf@gmail.com
מרגלית ברוקיועצת שכבת י'margalitbrock@gmail.com

חטיבת הנעורים

שםתפקידדרכי התקשרות
רותי גבעתימנהלת חטיבת הנעורים 072-2602120
rgivaty@gmail.com
לימור פסקלס.מנהלת חטיבת הנעורים    ורכזת שכבת ז'limorpc@misgavhs.co.il
נטלי צרורמזכירת חטיבת הנעורים072-2602120
natali@misgav.org.il
פז ברק יועצת שכבת ז' pazh28@gmail.com
אסנת רייזנר רכזת שכבת ח' osnatp9@gmail.com
מיטל לוייועצת שכבת ח'meitalnahum@gmail.com
ליאת בן נעים רכזת שכבת ט'liat.eldan1@gmail.com
מריאנה קרןיועצת שכבת ט' marianakeren.12@gmail.com
מיקי בן ארירכז חינוך חברתיmiki@misgavhs.co.il