בעלי תפקידים ודרכי התקשרות - אסיף משגב תשפ"א

פקס ביה"ס :04-9800079 

תפקידשם דרכי התקשרות
מנהל בית הספרדודי פרידמן 072-2602110
[email protected] 
מזכירת מנהל בית הספר נגה זיו072-2602110
[email protected]
רכזת כח אדם ומורים חדשיםעדי אביב[email protected]
רכזת קמפוסית מגמות והגברותלילך סלע[email protected]
רכזת  שילוב והכלהרויטל דרחי[email protected]
רכזת פדגוגיתרוית בוילסקי[email protected]
רכזת השתלמויותענבל קהן[email protected]
רכזת כיתות תמיכה ואתגראירנה יעקובובסקי[email protected]
רכזת התאמות מאיה ענבר[email protected]

חטיבה בוגרת

תפקידשם דרכי התקשרות
רונן נירמנהל החטיבה הבוגרת[email protected]
נגה זיומזכירת חטיבה בוגרת[email protected]
072-2602110
לילך סלערכזת שכבת י"ב[email protected]
מיטל לוייועצת שכבת י"ב[email protected]
אורית סבורכזת שכבת י"א[email protected]
מריאנה קרןיועצת שכבת י"א[email protected]
תמי רוןרכזת שכבת י[email protected]
מרגלית ברוקיועצת שכבת י'[email protected]

חטיבת הנעורים

שםתפקידדרכי התקשרות
רותי גבעתימנהלת חטיבת הנעורים 072-2602120
[email protected]
לימור פסקלס.מנהלת חטיבת הנעורים    ורכזת שכבת ז'[email protected]
נטלי צרורמזכירת חטיבת הנעורים072-2602120
[email protected]
פז ברק יועצת שכבת ז' [email protected]
אסנת רייזנר רכזת שכבת ח' [email protected]
מיטל לוייועצת שכבת ח'[email protected]
ליאת בן נעים רכזת שכבת ט'[email protected]
מריאנה קרןיועצת שכבת ט' [email protected]
מיקי בן ארירכז חינוך חברתי[email protected]