בעלי תפקידים ודרכי התקשרות - אסיף משגב תשפ"ב

פקס ביה"ס :04-9800079 

תפקידשם דרכי התקשרות
מנהל בית הספרדודי פרידמן 072-2602110
[email protected] 
מזכירת מנהל בית הספר נגה זיו072-2602110
[email protected]
רכזת כח אדם עדי אביב[email protected]
רכזת קמפוסית מגמות והגברותאורית קליין

[email protected]

רכזת  שילוב והכלהרויטל דרחי[email protected]
רכזת פדגוגיתרוית בוילסקי[email protected]
רכזת השתלמויותענבל קהן[email protected]
רכזת פרט & רכזת כיתות אתגר ותמיכהלימור פסקל[email protected]
רכזת התאמות מאיה ענבר[email protected]

חטיבה בוגרת

שםתפקידדרכי התקשרות
רונן נירמנהל החטיבה הבוגרת[email protected]
נגה זיומזכירת החטיבה הבוגרת[email protected]
072-2602110
תמי רון-פבריקנטרכזת שכבת י"ב[email protected]
מרגלית ברוקיועצת שכבת י"ב[email protected]
ליאת בן-נעיםרכזת שכבת י"א[email protected]
מריאנה קרןיועצת שכבת י"א[email protected]
גלית ריצ'רדרכזת שכבת י' [email protected]
מיטל לוייועצת שכבת י'[email protected]

חטיבת נעורים

שם

תפקיד

דרכי התקשרות

רותי גבעתי

מנהלת חטיבת הנעורים

072-2602120

[email protected]

מיקי בן ארי

ס. מנהלת חטיבת הנעורים ורכז שכבת ז'

[email protected]

עמית רותם

מזכירת חטיבת הנעורים

072-2602120

 [email protected]

מריאנה קרן

יועצת שכבת ז'

[email protected]

מיקי בן ארי

רכז שכבה ז'

[email protected]

מיטל לוי

יועצת שכבת ח'

[email protected]

אסנת רייזנר

רכזת שכבת ח'

[email protected]

פז ברק

יועצת שכבת ט'

[email protected]

עומרי אלבג

רכז שכבת ט'

[email protected]

כניסה למערכת