תכנית "חברה בישראל" הנלמדת בשכבה ט' משלבת בין תחומי הדעת של אזרחות וספרות. התכנית חושפת את התלמידים לחלק מן המורכבות הקיימת בחברה הישראלית, הקבוצות הפועלות בה והשסעים שבין קבוצות אלו. היצירות הספרותיות אותן אנו לומדים נגזרות מן המציאות החברתית. אנו לומדים כיצד יצירות ספרותיות משמשות כלי משמעותי להבעת ביקורת והארת נקודות משמעותיות לחשיבה חברתית. תוכנית זו שמה לה למטרה לעודד את התלמיד לחשיבה חברתית, לשאלות זהות וכן גיבוש דעות בנושאים שונים.

נושאים הנלמדים במסגרת התכנית: מגילת העצמאות, זכויות אדם ואזרח, גזענות, שסע עדתי, מגדר, קשישים בישראל, חברה וכלכלה וציר האמונה.  

כניסה למערכת