רוקדים ספרות/ ענבל קהן ורקפת בנימיני

בזיקה לתכנית הלימודים בספרות העוסקת בזהות היחיד, בחרנו לעסוק בסיפור ״אחת מאתנו״ מאת אפרת דנון. הסיפור מתאר קבוצת בנות בגיל ההתבגרות המתעללת באחת מבנות כיתתן. הקבוצתיות ו״אפקט העדר״ עולים מאוד חזק מהטקסט אל מול היחיד. כמו כן, עולים קונפליקטים הקשורים לשייכות ומוסר.

הסיפור ״אחת מאתנו״ מזמן הסתכלות פנימית עמוקה, מבט ליומיום של התלמידות שעלול לעורר אי נוחות וסימני שאלה רבים. בפרויקט הזה, אנו ננסה לעסוק בסוגיות העולות מקריאת הטקסט באמצעות שפת המחול והתנועה.

הפרויקט יהיה תהליכי, יכלול כ-12 מפגשים, ובהדרגה יזמן לתלמידות העמקה ועיבוד באמצעות כלים מתחום האימפרוביזציה (אלתור) והקומפוזיציה.

כל אחד מהנושאים בהם נעסוק במהלך הפרויקט יטופל בשלושה אפיקים.  תחילה נעסוק בלימוד טקסטים מהסיפור וטקסטים נוספים, בהמשך התלמידות יתנסו בתרגיל כתיבה יצירתית ולסיום תתקיים התנסות תנועתית. ההתנסויות התנועתיות יתחלקו להתנסויות באימפרוביזציה והתנסויות ביצירת חיבורים תנועתיים בהשראת הלימוד.

לקראת סיכום התהליך ידרשו התלמידות לאסוף את החומרים הכתובים והתנועתיים לכדי הדגמה אישית או בקבוצות.

במסגרת הפרויקט יחשפו התלמידות ליצירה ״פולחן האביב״ על גרסותיה השונות. זו היא יצירת מופת במחול העוסקת  באותם נושאים בהם נגענו בלימוד הטקסט. ההרצאה זו תינתן ע"י המורה לתולדות המחול – יעל ליפשיץ.

 

 

 

כניסה למערכת