מביעים אזרחות/ ד"ר אורלי וינשטיין ואירנה יעקובובסקי

"למידה משמעותית מתרחשת כאשר יש מפגש עמוק בין התוכן הנלמד לבין עולמו הפנימי של הלומד. הדבר בא לידי ביטוי בתחושת המעורבות, הרלוונטיות והערך של הלמידה. מאחר שהלמידה וההוראה מושפעות גם מאופני ההערכה- חשוב להתאימם לאופי השיח המתבקש בכיתה"

במסגרת שיעורי לשון בתכנית של 70% התלמידים מתבקשים לקרוא מאמרים, לנתח אותם ולמזג טקסטים לפי דרישות המטלה.

במסגרת שיעורי אזרחות התלמידים מתבקשים לכתוב מטלת ביצוע, הכוללת סקירת ספרות, ניתוח מאמרים וכתיבת נייר עמדה.

מכאן נולד הרעיון לפרוייקט משותף בין שני המקצועות. בתכנית הלימודים בלשון עברית מושם דגש על מיומנויות לשון, הבנה והבעה על מנת לטפח את הכשירות הלשונית של התלמידים.

חיבור בין שתי דיסציפלינות שונות מיושם בתכנית שלהב"ת בחטיבת הביניים.

המקצוע "עברית" קשור בכל מקצועות הלימוד בבית הספר. הכְּשרים של ההבנה וההבעה  המטופחים במסגרת לימוד העברית משמשים את הלומד בכל מקצועות הלימוד הוא הדין במה שנוגע לכתיבת עבודות (עבודות חקר, עבודות שנתיות, עבודות אישיות) או לניסוח דברים בכתב ובעל פה, כגון ניסוח עמדות.