מייל ועד ההורים:

פרטי חבר ועד ההורים

יותם שדה- יו"ר
רקפת אדר- ס.יו"ר
אסי וצר- ראש ועדת ביקורת
אורית בנימין
ענת סילפן
ארז מייזל
איריס סלומון
יפעת עפר
רונית שחר
תמר יהב

כניסה למערכת