עבודות קיץ במתמטיקה – חטיבת הנעורים

עולים/עולות ל-ח':     קבוצת תמיכה, עולים ל-ח'              כיתה רגילה, עולים ל-ח'  

עולות/עולים ל-ט':       קבוצת תמיכה        הקבצה ב'         הקבצה א'2          הקבצה א'1 

עולות/עולים ל-י':          3 יח"ל              4 יח"ל               5 יח"ל

קישורים מהירים

.sliderTable{ background-color:rgba(0, 0, 0, 0)!important; direction:rtl; border-width: 0px !important; text-align: right; padding-right: 30px; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; width:300px; } .tableTr{ background-color:rgba(0, 0, 0, 0)!important; border-width: 0px !important; } .tableTd{ padding:10px; border-width: 0px !important; text-align: right; } .MenuFont{ font-size:18px; color: #333333 !important; padding-right: 20px; }
שכבה י'
שכבה י"א
שכבה י"ב
מרחבי לימוד

קישורים מהירים

.sliderTable{ background-color:rgba(0, 0, 0, 0)!important; direction:rtl; border-width: 0px !important; text-align: right; padding-right: 30px; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; width:300px; } .tableTr{ background-color:rgba(0, 0, 0, 0)!important; border-width: 0px !important; } .tableTd{ padding:10px; border-width: 0px !important; text-align: right; } .MenuFont{ font-size:18px; color: #333333 !important; padding-right: 20px; }
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'
מרחבי לימוד